Ocenenia pre našich doktorandov - PAD 2014

Každý rok sa koná spoločný seminár pre doktorandov v Českej a Slovenskej republike z oblasti návrhu, testovania a spoľahlivosti elektronických systémov za prítomnosti školiteľov a oponentov. V každom ročníku je jeden študent ocenený Cenou prof. Jána Hlavičku, tento rok sa darilo aj našim doktorandom.


Tento rok sa seminár konal v Českej republike, organizovala ho Technická univerzita v Liberci a zúčastnilo sa na ňom 25 doktorandov a viac ako 20 školiteľov a oponentov z univerzít v Prahe, Brne, Liberci, Zlíne, Plzni a Bratislave. Tent rok dosiahli naši doktorandi úspech - Ing. Štefan Krištofík získal Cenu prof. Jána Hlavičku za 3.ročník doktorandského štúdia a Ing. Miroslav Siebert získal ocenenie za veľmi dobré výsledky v 2. ročníku. Ceny preberajú od zástupcu predsedu riadiaceho výboru PAD, prof. Ing. Ondřeja Nováka, PhD. Školiteľkou oboch doktorandov je doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD. Ing. Štefan Krištofík pri preberaní ceny prof. Jána Hlavičku Ing. Miroslav Siebert pri preberaní diplomu s ocenením