nový FFF IT lab - priestor pre študentov

5. decembra 2014 bol spoločnou tlačovou konferenciou FIIT STU a CAPCO Slovensko otvorený FFF IT lab. Skratka skrýva pojem Forming the Future of Finance with IT. Cieľom spoločného pracoviska je zaoberanie sa aj oblasťou finančníctva a bankovníctva a ich zlepšovanie pomocou IT. Výsledkom je priestor, ktorý majú študenti k dispozícii po dohode s vedúcim laboratória Tomášom Kováčikom kedykoľvek, aby sa tak mohli venovať zmysluplným činnostiam a mali bližší vzťah k svojej univerzite. Študenti sa tu budú venovať individuálnym, bakalárskym, tímovým aj diplomový projektom aj z oblasti sietí, inteligentných domácností, mobilných aplikácií a sietí. "Máme talentovaných študentov a chceme im dať najlepšie možné vzdelanie a pripraviť ich na trh práce. To nie je možné bez spolupráce s praxou, a preto sme radi, že spoločnosti ako CAPCO začínajpú kooperovať s akademickou sférou a finančne ju podporovať. Víziou spoločného laboratória je daťštudentom možnosť pracovať v motivujúcom modernom prostredí a získať skúsenosť s výzvami z finančného sektora," povedal Ivan Kotuliak, prodekan pre národnú a medzinárodnú spoluprácu. "FFF IT lab je priestor, miestnosť, kde študenti majú možnosť pracovať na svojich diplomových, bakalárskych a tímových projektoch. Je pre nich prístupná kedykoľvek, čo je model prebratý zo skúsenosti z nemeckej súkromnej univerzity, kde študenti majú svoje konkrétne miesto, na ktorom pracujú na svojich úlohách. Sú tak spätý s univerzitou na vyššej úrovni. Miestnosť je zariadená nevyhnutnou IT technikou. Momentálne študenti pracujú na svojich doterajších projektoch a zadaniach, nielen z oblasti finančníctva, ale aj sietí, televíznych a mobilných aplikácií a systémov," dodáva Tomáš Kováčik.