Študentské vynálezy - LeapKin pre deti s pohybovými ťažkosťami

Šikovní študenti PKSS vytvorili v rámci tímového projektu (Kamil Burda, Rudolf Grežo, Marek Hasin a Lukáš Kohútka) pod vedením Ing. Martin Nagya hru, ktorá pomáha deťom s pohybovými obmedzeniami. Zábavnou formou ich vedie k fyzioterapeutickým pohybom a učí ich vzájomne kooperovať. Tým okrem cvičenia získavajú späť častokrát stratené sebavedomie spôsobené vylúčením z kolektívnych hier.
Na konzultácie vývoju projektu boli pozvané psychologičky Jana Bieliková a Lenka Lesayová, ktoré sa stali súčasťou tímu. Fyzioterapeutické aspekty boli konzultované s odborníkmi z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Nápad bol rozpracovaný do takej miery, že získal aj grantovú podporu z programu E-Talent Nadácie Tatra banky.

Čo vlastne je teda LeapKin? Je to herný systém, ktorý pomáha pacientom zlepšovať sa vo svojich pohybových zručnostiach pomocou pohybových hier. Prvou časťou je sada počítačových hier, ktoré sa ovládajú pohybmi rúk a tela a je určená pre samotnú fyzioterapiu. Hry dokážu precvičovať tak hrubú, ako aj jemnú motoriku.
LeapKin deťom umožňuje natrénovať si práve tie pohyby, v ktorých zlyhávajú alebo v ktorých si nie sú isté, v bezpečnom prostredí a hravou formou. Pozitívna skúsenosť úspechu v hre môže mať korektívny charakter a môže dieťa povzbudiť skúsiť vykonávať danú činnosť aj v bežnom živote mimo hry. Zároveň to má pozitívny dopad na jeho sebavedomie, a tým následnú lepšiu schopnosť sa integrovať do kolektívu rovesníkov alebo celkovo do spoločnosti.
My Fly je hra, v ktorje hráči ovládajú stíhačku, ktorá sa vyhýba prekážkam v kľukatom kaňone a pritom musia trafiť čo najviac hviezdičiek rozmiestnených v priestore. Hru hrajú dvaja hráči a ovládajú ju pohybmi rúk - jeden hýbe pravou alebo ľavou rukou tak, aby nasmeroval mieridlo lietadla na hviezdičky v priestore. Ak ruku udrží v požadovanej polohe dostatočne dlho, stíhačka vystrelí na hviezdičku a tím získa body. Telo hráča je snímané senzorom Microsoft Kinect, v tejto hre je podstatný pohyb jednej ruky. Ktorá ruka bude ovládať mierenie na hviezdičky, je samozrejme konfigurovateľné, keďže pohybové obmedzenia sú do veľkej miery individuálne u každého pacienta. Druhý hráč ovláda smer a rýchlosť stíhačky. V tejto úlohe môže hráč precvičovať tzv. pronačno-supinačný pohyb (nakláňanie dlane doľava a doprava) alebo pohyby posúvaním dlane doprava a doľava. Hráč ovláda aj rýchlosť pohybu lietadla pohybom ruky dopredu a dozadu. Senzorom na ovládanie pohybov hráča je v tomto prípade Leap Motion, ktorý dokáže snímať obe ruky hráča až na úroveň častí prstov. 
Reportáž o LeapKine si môžete vypočuť TU prípadne prečítať v Quarku 3/2015. Viac obrázkov nájdete v galérii.