Saudsko-arabský profesor Barnawi na hosťovaní

Na prelome februára a marca 2015 sme na našom ústave počítačových systémov a sietí privítali profesora Ahmeda Barnawiho z univerzity v Jeddah, Saudská arábia. Profesor Barnawi sa venuje cloudovým službám ako aj bezdrotovým sieťam a technológiám. Už v minulosti sme s univerzitou v Jeddah spolupracovali na projekte z oblasti telekomunikačných systémov IMS v rámci platformy ngnlab.eu