Opensource víkend, Bratislava, 14. -15. marec 2015

Cez víkend 14. - 15. marca 2015 sa na susednej Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Náš kolega Tomáš Kováčik na ňom predstaví jeden z projektov UPSS - KaTaLyzer, sieťový monitorovací prostriedok na dlhodobé sledovanie siete a diania v nej. Príďte aj vy :)