Tools

V tejto časti budú zobrazené nástroje, ktoré vznikli na našom ústave alebo s nimi pracujeme. Sú vám plne k dispozícii.

Logické obvody a FitBoard

FitBoard na našom Ústave počítačových systémov a sietí používame pri výučbe problematiky logických obvodov (číslicová elektronika). Umožňuje zostaviť základné zapojenia ako kombinačných, tak aj sekvenčných obvodov. <VIAC>

Sledovanie sieťovej prevádzky – nástroj KaTaLyzer

Počítačové siete sú všade okolo nás, používame ich denne. Ich funkčnosť a spoľahlivosť je pre mnohé naše projekty či prácu veľmi dôležitá. Preto sa ich administrátori starajú, aby správne fungovali. Jedným z nástrojov, ktoré môžu používať a vznikol na STU (FEI a FIIT) je KaTaLyzer. <VIAC>

Návrh logických obvodov – nástroj LOGISIM

Vytvorenie hardvéru počítača, tabletu, mobilu, auta či práčky vyžaduje použitie nejakého návrhového nástroja. Jedným z nich je aj Logisim, ktorý používame na FIIT STU. <VIAC>

Satelitné systémy a prístupové metódy

Napísať email či zavolať si s niekým z opačnej strany planéty sa nám dnes zdá úplne bežné. Jedným zo spôsobov prenosu informácií na veľmi veľké vzdialenosti je komunikácia pomocou satelitov. <VIAC>

Simulátor jednoduchého počítača- SIMULANT

Každý počítač sa skladá z mnohých spolupracujúcich častí a blokov. Pre pochopenie činnosti počítačov sa okrem teoretického štúdia používajú aj rôzne simulátory. Jedným z nich je aj SIMULANT, ktorý vznikol na FIIT STU. <VIAC>