Návrh logických obvodov – nástroj LOGISIM

Vytvorenie hardvéru počítača, tabletu, mobilu, auta či práčky vyžaduje použitie nejakého návrhového nástroja. Jedným z nich je aj Logisim, ktorý používame na FIIT STU.

Logisim je jednoduchý nástroj pre návrh a simuláciu logických obvodov a je voľne dostupný pre každého. Je to zároveň učebný nástroj zameraný na uľahčenie výučby a pochopenia ako logické obvody fungujú.

Logisim je open-source program vytvorený profesorom Carlom Burchom, šírený pod licenciou GNU GPL a je možné si ho zadarmo stiahnuť a používať.  Príručku k nemu vytvorenú na FIIT STU Ing. Jánom Hudecom je možné získať TU.