Satelitné systémy a prístupové metódy

Napísať email či zavolať si s niekým z opačnej strany planéty sa nám dnes zdá úplne bežné. Jedným zo spôsobov prenosu informácií na veľmi veľké vzdialenosti je komunikácia pomocou satelitov.

Každý zo satelitov je zložitým zariadením využívajúcim fyzikálne zákony na prenos informácií. Má k dispozícii veľké frekvenčné pásmo. Jeho transpondéry rozdeľujú toto veľké frekvenčné pásmo na menšie celky. Aby mohlo k jednému transpondéru pristupovať viacero pozemných staníc, musia existovať určité pravidlá, podľa ktorých sa dané stanice budú správať. Preto sa do praxe zaviedli rôzne metódy viacnásobného prístupu, pomocou ktorých dokážeme riadiť prístup k satelitu, a tým umožniť vysielanie väčšieho počtu prenosových kanálov na jednom transpondéri.

Výukový nástroj

Predstavovaný nástroj určený pre ľahšie pochopenie rôznych rpístupových metód reprezentuje sadu interaktívnych animácií, ktoré jednoduchou a ľahko pochopiteľnou formou podávajú a vysvetľujú základný princíp prístupových metód používaných v satelitných systémoch:

  • FDMA (Frequency Division Multiple Access) – frekvenčne delený viacnásobný prístup
  • TDMA (Time Division Multiple Access) – časovo delený viacnásobný prístup
  • CDMA (Code Division Multiple Access) – kódovo delený viacnásobný prístup
  • SS-TDMA (Satellite Switched TDMA) – prístupová metóda kombinujúca časovo a priestorovo delený viacnásobný prístup
  • Slotted ALOHA – príklad súperiacej metódy s náhodným prístupom staníc

Ku každej animovanej prístupovej metóde je k dispozícii krátka charakteristika, ktorú je možné vyvolať kliknutím na ikonu so znakom „i“. Vybrané animácie je možné pozastaviť alebo krokovať. (pre prístup k animáciám je potrebný Flash prehrávač)