Pár dojmov z konferencie od nášho študenta

Marián Maruniak, jeden z našich študentov, získal cestovný grant na konferenciu a podelil sa s nami o svoje dojmy. Ďaujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie obohacujúce príspevky od našich študentov.

ICSSE 2013, Marián Maruniak

Začiatkom júla som sa zúčastnil medzinárodnej konferencie na tému systémového inžinierstva, ICSSE 2013 v Budapešti. Keďže nie som práve fanúšikom nosenia nepohodlných oblekov a topánok s podpätkami, nemôžem napísať, že mi to sprvu bolo celkom po vôli. Dnes na to však spomínam ako na nezabudnuteľný zážitok. Dokonca, už teraz pracujem na tom, aby som mohol o rok publikovať ďalší článok.

Celé to má na svedomí môj vedúci bakalárskej, teraz už aj diplomovej, práce - inžinier Peter Pištek. Môj vedúci vždy, akosi intuitívne, počíta s tým, s čím ja, takisto intuitívne, nepočítam. Napríklad, počíta s tým, že odovzdaním bakalárky práca na nej nekončí. Navyše disponuje nadprirodzenou schopnosťou ma motivovať k čo najlepším výsledkom a neraz sa mi stáva, že si len tak uvedomím, ako robím niečo navyše a na moje veľké prekvapenie ma to aj baví. Takto nejako som sa znenazdajky ocitol pred davom taiwanských výskumníkov diskutujúcich so mnou o niečom, o čom som dva roky dozadu ešte nemal ani tušenia.

Témou mojej bakalárskej práce bola optimalizácia multiplexorových stromov, konkrétne kombinácia metódy optimalizácie použitím reziduálnej premennej, ktorej autorom je pán profesor Milan Kolesár a metód optimalizácie binárnych rozhodovacích diagramov. Na základe tejto bakalárky som s  pomocou môjho vedúceho vypracoval publikáciu a zavesili sme to na našu školskú konferenciu IIT.SRC. Za prácu som získal niekoľko ocenení, ktoré si veľmi vážim. Medzi nimi bol aj cestovný grant od firmy Softec, ktorá mi ponúkla potrebné peniažky na cestu výmenou za niekoľko papierovačiek a napísanie takéhoto článku do univerzitného časopisu. Druhú polovicu nákladov mi uhradil náš ústav prostredníctvom agentúry VEGA, takže som sa na túto cestu mohol bez obáv vydať.

Na vlakovom nádraží v Budapešti som mal ešte dilemu, či ísť ďalej metrom do hotela, alebo naspäť vlakom do Bratislavy, ale nenapadla ma žiadna vhodná výhovorka, ktorú by som vedúcemu povedal, tak som sa vydal do hotela. Ďalším ránom začal prvý deň ICSSE. Dekan Univerzity v Obude, veľmi prívetívý starší pán so skvelým zmyslom pre humor, uviedol prvé prednášky. Milo ma prekvapil široký záber konferencie a využitie systémového inžinierstva od počítačových systémov, cez riadenie automatizovaných vozidiel, povrchovú ťažbu ropy v Kanade, až po monitorovanie stavu izolácie na vysokonapäťových vedeniach v južnej Afrike. Po niekoľkých pútavých prednáškach sa autori príspevkov rozdelili do troch menších sál, kde prebiehali samotné prezentácie ich článkov paralelne s posterovými prezentáciami. Počas prestávok som sa zoznámil s množstvom inšpiratívnych ľudí a pozvali sme sa navzájom na svoje prezentácie. Zúčastnil som sa hlavne prezentácií zaoberajúcich sa optimalizáciou, kde som získal cenné poznatky o optimalizačných algoritmoch, ktoré majú potenciálne využitie v mojej budúcej práci. Najprínosnejšia bola pre mňa práca pána profesora Germana Resconiho na tému morfogenetickej evolúcie, kde predstavuje nový prístup k základným operáciám genetických algoritmov.  Prvý deň sme zakončili večernou plavbou po Dunaji. Budapešť predviedla veľmi zachovalé, niekoľko storočí staré, architektonické pamiatky, hlavne monumentálne sídlo parlamentu Országház v kontraste s modernou architektúrou, ktorej zmysel bolo občas náročné pochopiť. Nasledoval druhý deň konferencie, ktorý začal podobne ako predošlý, s tým rozdielom, že v programe už svietilo moje meno. Prezentoval som hneď po obede, pričom mi bola pridelená najdlhšia posterová prezentácia, trvajúca dve hodiny. Záujem o prezentáciu prejavilo mnoho účastníkov, ktorí mi na oplátku ponúkli v diskusii ďalšie možné smery zdokonaľovania mojej práce. Za najviac konštruktívnu pripomienku vďačím jednému doktorandovi z Francúzska, ktorý mi odporučil alternatívny framework na vizualizáciu grafových štruktúr. Prácu som úspešne odprezentoval a onedlho bola konferencia zavŕšená slávnostnou večerou. Po večeri sme ešte neskoro do noci diskutovali v hotelovom bare s najvytrvalejšími účastníkmi. Po záverečnej sme si vymenili vizitky a pobrali sa do svojich izieb. Povedal by som, že niekde tu skončil tento príbeh.

ICSSE 2013 bola pre mňa zážitkom, na ktorý sa nezabúda a dnes sa už len hanbím za to, že som vôbec váhal nad účasťou. Za to všetko vďačím môjmu vedúcemu, inžinierovi Pištekovi a všetkým ostatným ľuďom, ktorí mi k tomu dopomohli.