Saudská arábia u sieťarov

4. marca sme na UPSS privítali zahraničnú návštevu zo Saudskej arábie. Prišiel nás pracovne navštíviť prof. Ahmed Barnawi, s ktorým sme preberali možnosti spolupráce z minulosti no najmä v budúcnosti. V rámci sieťovej vetvy nášho ústavu sme Ahmedovi odprezentovali nasledovné témy, na ktorých na našom ústave pracujeme. Zopár fotografií môžete nájsť tu.
PREZENTÁCIE:
•    vylepšenie SIP protokolu, manažment multimedálnych relácií
     (vysvetlenie princípu SIP Single Port a systému SIRUP, ktorý používame na manažovanie multimedálnych relácií v multi-path sieťach)
•    KaTaLyzer - nástroj na monitorovanie sieťovej prevádzky
     (www.katalyzer.sk – nástroj pre dlhodobé monitorovanie sieťovej prevádzky - zobrazuje graf IN a OUT prevádzky podľa zvoleného protokolu rôznych vrstiev TCP/IP a IP/MAC adresy)
•    SDN (Software-Defined Networking)
     (aktuálna technológia zameraná na znižovanie nákladov vynaložených na manažment a konfigurovanie smerovačov a prepínačov cez centralizovaný uzol. Navrhujeme zlešenie SDN umožňujúce medzi-doménovú komunikáciu)
•    NFV (Network Function Virtualization)
     (rovnako veľmi aktuálna technológia umožňujúca virtualizáciu rôznych sieťových funkcií  (napr. firewall, gateway atď.)
•    Mobile networks
     (vylepšenie 2G sietí, ktoré sa stále maasovo používajú, so zameraním na znižovanie nákladov na budovanie siete vďaka výmene špecializovaného HW za SW riešenie)
•    CDN (Content Delivery Networks)
     (doručovanie video toku z opačnej strany planéty nie je efektívne a preto sa používajú CDN - obsah sa prenesie na rôzne lokality a video je prehrávané používateľovi z CDN uzla, ktorý mu poslúži najlepšie a najrýchlejšie)
•    aplikácie pre mobilné telefóny, Samsung TV, edukačné projekty a projekty zamerané na výskum TCP v satelitných sieťach a simulátoroch

PRAKTICKÉ UKÁŽKY
•    WebRTC
     (multimediálna relácia v browseri  - vyvinuté pre Slovak Telekom, umožňuje hlasovú a video komunikáciu cez browser
•    TV-mobile platform
      (prepínanie prehrávaného videa z jedného zariadenia na iné - TV -> telefón -> tablet a späť)
      (2. aplikácia - zobrazovanie aktuálneho TV programu ako aj používateľovi odporúčaných programov a kanálov podľa jeho profilu na mobilnom zariadení (tablet, telefón)
•    HBB (Hybrid Broadcast Broadband) + Samsung TV aplikácia
     (kontrolovanie TV použitím giest - prepínanie kanálov a zobrazenej aplikácie)
     (vysielanie FIIT TV použitím špecializovanej DVB-T karty)