Stredoškolskí CISCO nadšenci na FIIT

Počas týždňa 24.-28.3. hostíme v našich CISCO laboratóriách šikovných študentov zo Strednej odbornej školy v Handlovej. Doprevádza ich pán učiteľ Krausko, s ktorým si študenti prišli k nám prehĺbiť vedomosti a praktické zručnosti v sieťovej oblasti. Naši CISCO inštruktori sa im venujú v rámci konzultácií a my sme veľmi radi, že už teraz spoznávame budúcich talentovaných študentov študijného programu Počítačové a komunikačné sytémy a siete (PKSS).

A napísali o tom aj u seba :) http://www.zssha.edu.sk/staz-na-fiit-stu-v-bratislave