POPInfo na gyme v Martine - Peťo propagoval FIITku

2. mája som sa zúčastnil na konferencii POPInfo, ktorá bola pripravená Gymnáziom Viliama Paulyniho-Tótha v Martine. Jednalo sa o príjemnú konferenciu, ktorej účelom bolo propagovanie informatiky medzi študentmi daného gymnázia, ale aj stredných škôl. Prednášok sa zúčastnili zástupcovia väčšiny informatických fakúlt na Slovensku, a rovnako tak aj zástupcovia vybraných IT firiem. Vystúpil som na konferencii s dvoma príspevkami:

  • Prečo si dať seminár z matematiky ? Prečo ísť študovať k nám na fakultu?
  • Základy počítačovej bezpečnosti. Ako sa správať na internete ?

Prednášky boli poňaté dostatočne zrozumiteľným spôsobom a napríklad základy šifrovania v počítačovej komunikácii boli vysvetlené na posielaní lístočkov medzi žiakmi v triede – mladá slečna Alica si chce písať s Bobom a zlá Eva ich odpočúva :) Táto téma mala medzi žiakmi veľký úspech.

Veľmi rád by som poďakoval PeadDr. Tomášovi Dudíkovi a RNDr. Alici Karkušovej za pozvanie a výborne zorganizovanie akcie.

O podujatí napísali usporiadatelia:
Video: http://www.gymmt.sk/predmety/informatika/311-popinfo-2014
Ohlasy na nás: http://www.gymmt.sk/2-uncategorised/307-popinfo-obetava-praca-ucitelov-nevysla-nazmar-alebo-konecne-zadostucinenie
Zhrnutie konferencie: http://www.gymmt.sk/predmety/informatika/304-nedostali-ste-na-na-it-konferenciu-popinfo-nevadi-tu-je-bude-strucny-feedback-prednasky-prezentacie-fotogaleria-a-videa