Ako na aplikačne špecifický procesor?

Naučíte sa u nás v študijnom programe Počítačové a komunikačné systémy a siete (PKSS) :))

manuál TU :)