Personal

 

Institute director and deputy director

                                                        
Ing. Katarína Jelemenská, PhD., director                                    Ing. Tomáš Kováčik, PhD, deputy director

 

Ing.
Ján
Balažia

neviditeľný prechod klientov medzi prístupovými bodmi v sieťach štandardu 802.11.
balazia[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Rastislav
Bencel
Ing.
Dušan
Bernát

Distribuované systémy (Synchronizácia, Výkonnostné miery, Rozkladanie záťaže), Počítačové siete (Topológia Internetu, Bezpečnosť, Skrytá komunikácia)
bernat[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Andrej
Binder

siete na doručovanie obsahu (content delivery networks), špeciálne na ich prepájanie (CDN Interconnection) a aktívnych CDN.
binder[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Roman
Broniš

digitálna a hybridná televízia Hbb-Next architektúra, platforma Andriod
bronis[at]fiit.stuba.sk

Doc. Ing.
Pavel
Čičák
PhD.

dekan FIIT
počítačové komunikácie, strojové jazyky, počítačové siete, periférne zariadenia, aplikácie počítačov, vnorené systémy, návrh digitálnych systémov, integrácia technických prostriedkov a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej pasívnych aj aktívnych prvkov, moderné metódy návrhu počítačových systémov, moderné metódy komunikácie v počítačových sieťach
cicak[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Maroš
Ďuríček

oblasť vnorených počítačových systémov
duricek[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Jana
Flochová
PhD.

diagnostika porúch systémov, modelovanie a simulácie diskrétnych udalostných systémov, supervízorové riadenie, rekonfigurovateľné systémy, používané modely: Petriho siete a konečné automaty (aj stochastické a časované
flochova[at]fiit.stuba.sk

Doc. Ing.
Elena
Gramatová
PhD.

diagnostika a spoľahlivosť digitálnych systémov, testovateľnosť digitálnych systémov
gramatova [at] fiit.stuba.sk

Ing.
Tomáš
Halagan

Softvérovo definované siete (SDN), Virtualizovanie sieťových funkcií (NFV), synergia SDN a NFV, architektúra pre poskytovanie virtualizovaných sieťových služieb koncovým zákazníkom.
halagan[at]stuba.sk

Ing.
Pavol
Helebrandt

optimalizácia smerovania v počítačových sieťach, manažment a zabezpečenie počítačových sietí, Software Defined Networking
helebrandt[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Ján
Hudec

návrh, diagnostika a testovanie digitálnych systémov, funkčné generovanie testov VLSI obvodov
jhudec[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Katarína
Jelemenská
PhD.

učenie s podporou moderných technológií, návrh a modelovanie digitálnych systémov, metódy špecifikácie technických (a programových) prostriedkov, ďalšie oblasti počítačového inžinierstva
katarina.jelemenska [at] stuba.sk

Doc. Ing.
Margaréta
Kotočová
PhD.

komunikačné siete, kvalita služieb v sieťach, smerovacie algoritmy a stratégie, manažment sietí
kotocova[at]fiit.stuba.sk

Doc. Ing.
Ivan
Kotuliak
PhD.

VoIP aplikácie (SIP, IMS), vysokorýchlostné siete (optické siete), modelovanie a simulácie sietí, Content Delivery Networks, Software Defined Networking
ivan.koutliak [at] stuba.sk

Ing.
Tomáš
Kováčik
PhD.

IP Multimedia Subsystem (IMS), VoIP, monitorovanie Ethernet sietí a ich prevádzky, hybridná televízia, mobilné aplikácie, katalyzer.sk, ngnlab.eu,
tomas.kovacik [at] stuba.sk

Doc. Ing.
Tibor
Krajčovič
PhD.

mikroprocesory, mikropočítače, vnorené systémy a vývoj špeciálneho softvéru na najnižšej úrovni
tkraj [at] fiit.stuba.sk

Ing.
Štefan
Krištofík

vnorené pamäte v systémoch na čipe, algoritmy pre vstavanú samočinnú rekonfiguráciu záloh
kristofik[at]fiit.stuba.sk

Ing.
František
Kudlačák
Ing.
Dominik
Macko

návrh a modelovanie digitálnych systémov, vizualizácia modelov digitálnych systémov, nové metódy návrhu počítačových systémov
macko[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Ján
Murányi

komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
muranyi [at] fiit.stuba.sk

Ing.
Martin
Nagy

bezdrôtové a mobilné siete, bezpečnosť
nagy [at] fiit.stuba.sk

Ing.
Peter
Pištek

multiplexor, multiplexorové stromy, optimalizácia, reziduálna funkcia, NP problém
pistek[at]fiit.stuba.sk

Ing.
Richard
Roštecký

Siete na dorucovanie obsahu (CDN), Prepajanie sieti na dorucovanie obsahu (CDNi), navrh/vyvoj informacnych systemov

Ing.
Miroslav
Siebert

testovanie porúch oneskorení digitálnych systémov
SIEBERT, Miroslav, Ing.

Tatiana
Šípková

sekretariát UPSS

Ing.
Viktor
Šulák
Ing.
Peter
Trúchly
PhD.

transportné protokoly v satelitných a bezdrôtových systémoch, MAC metódy v bezdrôtových systémoch
truchly [at] fiit.stuba.sk

Ing.
Martin
Vojtko

návrh RT operačných systémov pre vnorené systémy s dôrazom na energetickú úspornosť, modulárnosť a prenositeľnosť
vojtko[at]fiit.stuba.sk