Sledovanie sieťovej prevádzky – nástroj KaTaLyzer

Počítačové siete sú všade okolo nás, používame ich denne. Ich funkčnosť a spoľahlivosť je pre mnohé naše projekty či prácu veľmi dôležitá. Preto sa ich administrátori starajú, aby správne fungovali. Jedným z nástrojov, ktoré môžu používať a vznikol na STU (FEI a FIIT) je KaTaLyzer.

KaTaLyzer je analyzátor sieťovej prevádzky, ktorý v čase sleduje, aké dáta sieťou prechádzajú. Sledovanie vykonáva na linuxových strojoch, ktoré slúžia napr. ako brány, smerovače či firewally v sieti. Odmerané údaje sú zobrazené formou grafu a číselných údajov na web stránke. Zobrazený graf je možné približovať ako aj filtrovať zobrazenie iba pre vybraný protokol, ktorého graf prevádzky chceme zobraziť (http, IP, snmp, smtp, ssh...).

KaTaLyzer je voľne dostupný na www.katalyzer.sk