Logické obvody a FitBoard

FitBoard na našom Ústave počítačových systémov a sietí FIIT STU používame pri výučbe problematiky logických obvodov (číslicová elektronika). Umožňuje zostaviť základné zapojenia ako kombinačných, tak aj sekvenčných obvodov.

Po spustení je možné vybrať si úplnú funkčnú množinu, pomocou ktorej si študent zostaví ľubovoľnú logickú funkciu.
Zapojenie disponuje 4 vstupmi v priamom aj negovanom tvare a v prípade, že je súčasťou úplnej funkčnej množiny aj logická hodnota 0, alebo 1, disponuje aj ňou. Logické hodnoty na výstupoch indikujú 4 žiarovky. Logické členy môžu disponovať 2, 3, 4, 5, alebo 8 vstupmi. Meniť počet vstupov logického člena je možné dvojklikom na daný člen. Počet všetkých členov je limitovaný na 30. Okrem logických členov je možné pracovať aj s preklápacími obvodmi typu SR, JK, D a T.

Vodivé prepojenie medzi členmi je možné vytvoriť kliknutím myši na pin vybraného člena a následne výberom pinu na člene, s ktorým vytvárame prepojenie. Pri pripojení na už existujúcu vodivú cestu sa namiesto koncového pinu vyberie daná vodivá cesta. Odstránenie vodivého prepojenia je možné kliknutím pravým tlačidlom myši na vodivú cestu. Počas celého behu program sú v spodnej časti vypisované pomocné hlásenia o tom, čo sa práve udialo a aké má používateľ ďalej možnosti.

Program umožňuje uloženie vytvoreného zapojenia, jeho znovunačítanie, ďalej zobrazenie logických hodnôt na vstupoch a výstupoch členov, zjednodušenie logickej funkcie na výstupoch, zobrazenie pravdivostnej tabuľky z existujúceho zapojenia, jej karnaughovej mapy. Ďalšou funkcionalitou je export vytvoreného zapojenia do formátu jazyka VHDL a uložiť vytvorené zapojenia ako obrázok vo formátoch jpeg, png, gif a bmp.

Aplikácia je vytvorená v jazyku Java, a teda pre jej spustenie súborom run.jar je potrebné mať Javu nainštalovanú .

Detailný popis tohto nástroja nájdete v používateľskej príručke.