TS analyzer

TS analyzer je nástroj na analyzovanie transportných tokov v reálnom čase v prostredí digitálnej (satelitnej, terestriálnej) televízie. Nástroj bol vyvinutý a odladený pre platformu Microsoft Windows (7). Podporuje iba BDA (Broadcast Driver Architecture) kompatibilné DVB karty. Je k dispozícii zadarmo pre nekomerčné (vzdelávacie) účely.

Základné funkcie:

  • online (DVB-S) a offline (zo súboru) prístup k transportným tokom
  • analýza MPEG PSI a DVB SI tabuliek
  • získanie štatistík týkajúcich sa signálu a transportného toku (prenosová rýchlosť, zoznam vysielaných služieb, štatistiky o chybách v transportnom toku, ...)
  • zobrazenie nameraných údajov v prehľadnej forme (graf, tabuľka, stromová štruktúra,...)
  • export nameraných údajov pre ďalšie využitie alebo dokumentáciu
  • možnosť sledovať jednotlivé pakety transportného toku a prezerať ich obsah
  • nahrávanie kompletného transportného toku do súboru
  • podrobný záznam o činnosti aplikácie (logy)
  • prehľadné grafické rozhranie s možnosťou prispôsobenia zobrazovaných údajov
  • pomocník pre jednoduchšie pochopenie problematiky (text, obrázky)

Tento nástroj vyvinul Martin Hyben v rámci svojej diplomovej práce na Ústave počítačových systémov a sietí Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

Viac informácií nájdete na http://www2.fiit.stuba.sk/~truchly/ts_analyzer.html