Team projects

Nazovsort ascending Popis Skolsky rok URL Supervisor
Vozidlo s obsluhou pomocou zariadenia virtuálnej reality

Cieľom práce je vytvoriť model ovládaného vozidla s možnosťou zaznamenania, prenosu a reprezentácie prenosu 3D obrazu. Vozidlo bude vybavené vnoreným systémom pre spracovanie video obsahu (video encoding) z kamier a ovládaním smerovania vozidla a smerovania kamier.

Ovládacie PC má umožňovať spracovanie údajov o pozícii hlavy (pre nasmerovanie kamier) zo zariadenia Oculus Rift, spracovanie ovládania vozidla (z gamepad zariadenia) a zobrazovanie prijatého 3D video obsahu.
Navrhnite model vozidla, ovládanie jeho smerovania a smerovania kamier a spôsoby zaznamenávania, prenosu a reprezentácie 3D video obsahu. Navrhnuté riešenie implementujte.

Požiadavky:
-smerovanie kamier podľa polohy hlavy
-smerovania vozidla pomocou gamepad zariadenia
-zaznamenávanie 3D video obsahu vnoreným systémom
-prenos video obsahu z vozidla do PC
-reprezentácia 3D video obsahu v PC
-bezdrôtová komunikácia medzi vozidlom a PC

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team05pkss/ Ing.Roman
Vnorený systém na výučbu golfu

Cieľ projektu: Návrh, implementácia a overenie vnoreného systému, ktorý má pomôcť pri výučbe športu ako je napríklad golf alebo tenis.
Prečo si mám vybrať tento projekt:
Projekt je zameraný na spoluprácu s praxou, kde je potrebné vyvinúť nové riešenie, ktoré bude mať potenciál presadiť sa na trhu. Vývoj vnoreného systému a reálna implementácia sú zaujímavou skúsenosťou.
Cieľom tímového projektu je vytvorenie vnoreného systému s účelom vyhodnocovania pohybu pri športe. Jeho realizácia by mala spĺňať požiadavky na výdrž, odolnosť malé rozmery a hmotnosť, bezdrôtovosť. Je očakávaný presah projektu nad rámec tímového projektu, v kontexte projektu v spolupráci s praxou. Projekt má takisto čiastočný výskumný charakter, keďže je potrebné vytvoriť a implementovať mechanizmy, ktoré budú šetriť elektrickú energiu a tým pádom predĺžia výdrž vnoreného systému ale i skúmať fyziku pohybu pri športe.
Odporúčané technológie: inteligentné senzory, bezdrôtové technológie, rekuperácia energie.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team06pkss/ Ing.Martin
Sieťový protokol IPv6

Analyzujte problematiku sieťového protokolu IP verzie 6 so zameraním sa na možnosti jeho nasadenia, prechodu z protokolu IP verzie 4 a jeho bezpečnosť.  Na základe vykonanej podrobnej analýzy navrhnite edukačný systém určený pre sieťových odborníkov,  správcov systémov a sietí, študentov ako aj širokú verejnosť. Navrhnutý systém implementujte ako webový portál. Systém musí poskytovať základné informácie pre širokú verejnosť, odborné informácie pre sieťových špecialistov, praktické informácie pre správcov systémov a sietí ako aj informácie pre študentov informatiky a príbuzných odborov spolu možnosťou testovania nadobudnutých znalostí.  Pri implementácii systému použite aj multimediálne grafické prezentačné prostriedky.

 

2013 / 2014 všetko o projekte
Návrh systému v rámci medzinárodnej súťaže Microsoft Imagine Cup

Analyzujte možnosti účasti na medzinárodnej súťaži Microsoft Imagine Cup 2014. Vyberte si vhodnú katégoriu tém a navrhnite systém (softvérový, hardvérový alebo kombinovaný), ktorého časť v rámci tímového projektu naimplementujete. Podmienkou absolvovania predmetu je prezentácia výsledkov projektu na národnom (slovenskom) finále.

Zdroje na inšpiráciu:
Imagine cup 2013 winners gallery
http://www.imaginecup.com/IC13/WWF/Winners#?fbid=vAxfxq_v9YD
Imagine cup 2013 Rules
http://compete.imaginecup.com/resources#?fbid=vAxfxq_v9YD

2013 / 2014 všetko o projekte Ing.Martin
Návrh systému v rámci medzinárodnej súťaže Microsoft Imagine Cup

Analyzujte možnosti účasti na medzinárodnej súťaži Microsoft Imagine Cup 2015. Vyberte si vhodnú katégoriu tém a navrhnite systém (softvérový, hardvérový alebo kombinovaný), ktorého časť v rámci tímového projektu naimplementujete. Podmienkou absolvovania predmetu je prezentácia výsledkov projektu na národnom (slovenskom) finále.

Zdroje na inšpiráciu:
Stránka súťaže https://www.imaginecup.com/Home/Index#?fbid=pOMs6UBCRos
Imagine cup 2014 winners gallery https://www.imaginecup.com/Custom/Index/2014Semifinalists_WorldCitizensh...
Imagine cup 2014 Rules https://www.imaginecup.com/Custom/Index/Rules#?fbid=pOMs6UBCRos

2014 / 2015 http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/temy.html
Navigácia v nákupnom centre

Stratili ste sa už v nákupnom centre a mapa nikde nablízku? Riešením môžu byť mobilné aplikácie, ktoré vám ukážu mapu. Problém je, že vám ale neukážu, kde sa v nej presne nachádzate.
Tento problém je možné vyriešiť napr. vysielaním odlišných audio signálov z reproduktorov v jednotlivých častiach budovy, ich prijímaním v spomínanej mobilnej aplikácii a ich analýzou. Podľa analýzy prijatých signálov a ich intenzity je možné určiť polohu používateľa.
Navrhnite, implementujte a otestujte takýto systém.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team02pkss/ Ing.Tomáš
Manažment VoIP relácií

Multimediálne relácie založené na protokole SIP (Session Initiation Protocol) sa väčšinou skladajú z troch rôznych komunikačných kanálov (SIP, RTP a RTCP), pričom každý z týchto kanálov vyžaduje komunikáciu na osobitnom porte.

Táto skutočnosť sa odzrkadľuje na zložitom manažmente VoIP (Voice over IP) relácií. 
Analyzujte architektúru „SIP Single Port“ a porovnajte ju s inými existujúcimi architektúrami zameranými na manažment VoIP relácií. SIP Single Port architektúra pre multimediálnu komunikáciu využíva na rozdiel od protokolu SIP len jeden port, čo je hlavnou motiváciou pre návrh optimalizácie manažmentu VoIP relácií.
Navrhnite aplikáciu, ktorá umožní riadiť aktívny manažment relácií. Výsledná aplikácia musí byť schopná adaptovať sa na náhle zmeny v sieti ako napríklad zahltenie, zhoršenie kvality, pád linky, zmena IP adresy klienta a podobne.
Na základe analýzy a návrhu implementujte aplikáciu a výsledok práce zhodnoťte.

Rosenberg, J., Schooler, E., et al.: SIP: Session Initiation Protocol. RFC 3261, 2002. 269 p.
Schulzrinne, H., Casner, S., Frederick, R., Jacobson, V.: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. RFC 3550, 2003. 104 p.

2013 / 2014 všetko o projekte
Interaktivita mobilného zariadenia a televízie

Mobilné zariadenia máme stále so sebou, pomáhajú nám v rôznych situáciách. Čo tak ich využiť aj pri sledovaní filmu v obývačke?

Navrhnite a zrealizujte aplikáciu/prostredie, ktoré umožní používateľovi pri odchode z miestnosti odniesť si zo sebou aj sledovaný TV program a sledovať ho ďalej na mobilnom zariadení. Opačne, pri sledovaní TV umožní používateľovi pozrieť si dodatkové informácie k sledovanému programu, prípadne ich gestom prenesie z mobilu/tabletu na TV. Ovládanie TV pomocou mobilného zariadenia je vítanou súčasťou riešenia.

2013 / 2014 všetko o projekte
Integrácia UAV so systémom Virtual Reality

Cieľom je návrh a implementácia systému, ktorý umožní zdokonalenie práce so zariadením UAV (Unmanned Aerial Vehicle) nazývaného aj ako dron.

Úlohy na riešenie:
- integrácia ovládania a vizualizácie dát z UAV pomocou techník VR (Virtual Reality) - napr. Oculus Rift 2,
- návrh a implementácia kamerového systému a jeho integrácia so VR zobrazovacou technológiu,
- návrh a implementácia ovládania UAV prostredníctvom VR technológií.
Možnosť rozšírenia o prvky AR (Augmented Reality), teda vizualizácia objektov, označovanie objektov, zobrazovanie doplnkových informácií.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team01pkss/ Ing.Tomáš PhD.
Informačno-stavový vnorený systém

Cieľ projektu: Návrh, implementácia a overenie vnoreného systému, ktoré má informovať o stave osoby, na ktorom je umiestené. A pri prípadných problémoch zavolá pomoc.
Prečo si mám vybrať tento projekt:
Projekt je zameraný na spoluprácu s praxou, kde je potrebné vyvinúť nové riešenie, ktoré bude mať potenciál presadiť sa na trhu. Vývoj vnoreného systému a reálna implementácia sú zaujímavou skúsenosťou.
Cieľom tímového projektu je vytvorenie vnoreného systému s účelom vyhodnocovania stavu používateľa a v prípade problému používateľa automaticky zavolá pomoc. Vnorený systém má byť primárne určený pre starších samostatných ľudí, ktorý majú zvýšené riziko nehody (pád). Systém by mal identifikovať nehodu a privolať pomoc. Druhou hlavnou funkciou by malo byť, čo najjednoduchšie privolanie pomoci používateľom. Realizácia vnoreného systému by mala spĺňať požiadavky na výdrž, odolnosť ako aj jednoduchosť použitia. Je očakávaný presah projektu nad rámec tímového projektu, v kontexte projektu v spolupráci s praxou. Projekt má takisto čiastočný výskumný charakter, keďže je potrebné vytvoriť a implementovať mechanizmy, ktoré budú šetriť elektrickú energiu a tým pádom predĺžia výdrž vnoreného systéme. Fyzická realizácia vnoreného systému by mala byť v tvare náramku, s čo najjednoduchšou formu interakcie s používateľom.
Odporúčané technológie: C, vnorené systémy, android

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team04pkss/ Ing.František

Pages