Team projects

Nazovsort descending Popis Skolsky rok URL Supervisor
Návrh systému v rámci medzinárodnej súťaže Microsoft Imagine Cup

Analyzujte možnosti účasti na medzinárodnej súťaži Microsoft Imagine Cup 2014. Vyberte si vhodnú katégoriu tém a navrhnite systém (softvérový, hardvérový alebo kombinovaný), ktorého časť v rámci tímového projektu naimplementujete. Podmienkou absolvovania predmetu je prezentácia výsledkov projektu na národnom (slovenskom) finále.

Zdroje na inšpiráciu:
Imagine cup 2013 winners gallery
http://www.imaginecup.com/IC13/WWF/Winners#?fbid=vAxfxq_v9YD
Imagine cup 2013 Rules
http://compete.imaginecup.com/resources#?fbid=vAxfxq_v9YD

2013 / 2014 všetko o projekte Ing.Martin
Sieťový protokol IPv6

Analyzujte problematiku sieťového protokolu IP verzie 6 so zameraním sa na možnosti jeho nasadenia, prechodu z protokolu IP verzie 4 a jeho bezpečnosť.  Na základe vykonanej podrobnej analýzy navrhnite edukačný systém určený pre sieťových odborníkov,  správcov systémov a sietí, študentov ako aj širokú verejnosť. Navrhnutý systém implementujte ako webový portál. Systém musí poskytovať základné informácie pre širokú verejnosť, odborné informácie pre sieťových špecialistov, praktické informácie pre správcov systémov a sietí ako aj informácie pre študentov informatiky a príbuzných odborov spolu možnosťou testovania nadobudnutých znalostí.  Pri implementácii systému použite aj multimediálne grafické prezentačné prostriedky.

 

2013 / 2014 všetko o projekte
Vnorený systém na výučbu golfu

Cieľ projektu: Návrh, implementácia a overenie vnoreného systému, ktorý má pomôcť pri výučbe športu ako je napríklad golf alebo tenis.
Prečo si mám vybrať tento projekt:
Projekt je zameraný na spoluprácu s praxou, kde je potrebné vyvinúť nové riešenie, ktoré bude mať potenciál presadiť sa na trhu. Vývoj vnoreného systému a reálna implementácia sú zaujímavou skúsenosťou.
Cieľom tímového projektu je vytvorenie vnoreného systému s účelom vyhodnocovania pohybu pri športe. Jeho realizácia by mala spĺňať požiadavky na výdrž, odolnosť malé rozmery a hmotnosť, bezdrôtovosť. Je očakávaný presah projektu nad rámec tímového projektu, v kontexte projektu v spolupráci s praxou. Projekt má takisto čiastočný výskumný charakter, keďže je potrebné vytvoriť a implementovať mechanizmy, ktoré budú šetriť elektrickú energiu a tým pádom predĺžia výdrž vnoreného systému ale i skúmať fyziku pohybu pri športe.
Odporúčané technológie: inteligentné senzory, bezdrôtové technológie, rekuperácia energie.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team06pkss/ Ing.Martin
Vozidlo s obsluhou pomocou zariadenia virtuálnej reality

Cieľom práce je vytvoriť model ovládaného vozidla s možnosťou zaznamenania, prenosu a reprezentácie prenosu 3D obrazu. Vozidlo bude vybavené vnoreným systémom pre spracovanie video obsahu (video encoding) z kamier a ovládaním smerovania vozidla a smerovania kamier.

Ovládacie PC má umožňovať spracovanie údajov o pozícii hlavy (pre nasmerovanie kamier) zo zariadenia Oculus Rift, spracovanie ovládania vozidla (z gamepad zariadenia) a zobrazovanie prijatého 3D video obsahu.
Navrhnite model vozidla, ovládanie jeho smerovania a smerovania kamier a spôsoby zaznamenávania, prenosu a reprezentácie 3D video obsahu. Navrhnuté riešenie implementujte.

Požiadavky:
-smerovanie kamier podľa polohy hlavy
-smerovania vozidla pomocou gamepad zariadenia
-zaznamenávanie 3D video obsahu vnoreným systémom
-prenos video obsahu z vozidla do PC
-reprezentácia 3D video obsahu v PC
-bezdrôtová komunikácia medzi vozidlom a PC

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team05pkss/ Ing.Roman

Pages