Team projects

Nazovsort ascending Popis Skolsky rok URL Supervisor
Aplikácia softvérového smerovania (SDN) v GPRS sieti

Softverové smerovanie získava na popularite a všetci vyznamní hráči v oblasti sietí majú svoje riešenie. SDN sa začína uplatňovať aj v domenach, ktoré vznikli dávnejšie a s SDN sa nepočítalo. Typicky v mobilných sieťach nie je oddelená signalizácia a pouzivatelské dáta. Existujú prístupy, ako tento prístup implementovať do mobilných sietí, bohužiaľ sa obmedzujú iba na mobilné siete tretej  generácie (UMTS) a siete LTE. Dôvod je jednoduchý, tieto siete sú navrhnuté tak, že ich implementácia pomocou SDN je relatívne jednoduchá, rýchla a finančne nenáročná.

Cieľ timového projektu je na základe analýzy GPRS a SDN navrhnúť a implementovať SDN do GPRS sietí. Návrh by mal byť relatívne nenáročný a implementácia by mala stavať na existujúcich funkčných častiach, ktoré sú na FIIT STU k dispozícii.

2013 / 2014 všetko o projekte Doc. Ing.Ivan PhD.
Aplikácia pre platformu Funtoro

Analyzujte platformu Funtoro, t.j. všetky dostupné riešenia, ktoré ma fakulta k dispozícií. Na základe konzultácií navrhnite aplikáciu pre niektoré z týchto zariadení (MOD, MAC, Telematics,..) s veľkým dôrazom na otestovanie možnosti zariadenia alebo s dôrazom na jej praktické využitie. V prípade dostupnosti viacerých platforiem (Windows, Android) na konkrétnom zariadení, je možnosť výberu ľubovoľného systému.

Výstupom je aplikácia vhodná na reálne nasadenie do prevádzky a prehľadná dokumentácia uľahčujúca ďalšiu prácu so zariadeniami.

2013 / 2014 všetko o projekte Ing.Peter
Aplikácia pre platformu Funtoro

Analyzujte platformu Funtoro, t.j. všetky dostupné riešenia, ktoré ma fakulta k dispozícií. Na základe konzultácií navrhnite aplikáciu pre niektoré z týchto zariadení (MOD, MAC, Telematics,..) s veľkým dôrazom na otestovanie možnosti zariadenia alebo s dôrazom na jej praktické využitie.

V prípade dostupnosti viacerých platforiem (Windows, Android) na konkrétnom zariadení, je možnosť výberu ľubovoľného systému.

Výstupom je aplikácia vhodná na reálne nasadenie do prevádzky a prehľadná dokumentácia uľahčujúca ďalšiu prácu so zariadeniami.

2014 / 2015 FleetTeam Ing.Peter
Analýza a riadenie sieťovej premávky

Výkonnosť siete je závislá na charakteristike premávky v sieti. Niektoré štatistické vlastnosti, ako je dlhodobá, alebo krátkodobá závislosť môžu mať zlý vplyv na fungovanie siete. Cieľom je riadiť zdroje v sieti tak, aby celková kvalita služby v sieti bola optimalizovaná.
V súčasnosti máme efektívne rezervačné algoritmy, ako “trunk reservation”. Ako sa bude agregovaná premávka správať v prípade takejto rezervácie? Je vhodné optimalizovať parametre rezervácie vzhľadom na typ premávky?
Ako vstup do projektu je potrebné brať reálnu sieťovú premávku rôzneho typu a granularity (hlas, video, dáta). Následne je potrebné charakterizovať tieto dáta z pohľadu štatistických vlastností (krátkodobé závislosti, dlhodobé) a pre takto charakterizovanú premávku použiť matematický model (napr. ARIMA, FARIMA apod). Cieľom práce je mapovanie typu premávky na rezervačné parametre v sieti.

2014 / 2015 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2014/team03pkss/ Doc. Ing.Ivan PhD.

Pages