SK-CZ projekt verifikácia

SK-CZ 2013 - 0173 verifikácia