Video albums

kreatívne video od študentov predmetu Základy počítačových systémov
Video streaming mobile application (outcome of NGN course)
Postavenie satelitneho kompletu
GPS tracker over IMS
KaTaLyzer - network traffic monitoring tool

Pages